W

wde

Celui-ci

whqhn

Oiomai

wmen

Eimi

wmosa

Omnumi

h wra

La saison

wsi

Eimi

wste

En sorte que

wfelew -w

Aider

h wfeleia

l'aide, l'utilité

wfelimoV

Utile

wfqhn

Oraw -w